בית מדרש

בית המדרש הוא מרכז הוויתה של הישיבה

הלב הפועם שמזרים את הדם אל כל האברים ומתוכו מתחיים גם לימודי החול והמרקם

החברתי של הישיבה