מתוך רצון להקנות לילדים אהבת תורה ובקיאות עד כדי שחייה חופשית במסכתות הש"ס אנו לומדים השנה בחטיבת הביניים בתוכנית במטרתה לסיים את כל מסכת תענית בתלמוד הבבלי. אנו מלאי אמונה וביטחון שהשמחה בלימוד התורה תקנה מתוך רוחב לב ושמחה של מסכת שלמה שתלמודו של התלמיד בידו.

הצורך להספיק מזמן הזדמנויות מיוחדות להעביר שיעור גמרא במקומות בלתי צפויים כמו מפגשים חברתיים וטיולים..