הרשמה ראשי

איך נרשמים?

גללו את הדף עד סופו ובכך תדעו שביצעתם את כל שלבי ההרשמה

בשלב הראשון יש להרשם בטופס המקוון

לאחר ההרשמה יש להוריד את טפסי הרישום ולמלאם. לטפסי הרישום לחץ כאן 

את הטופס המלא יש להעלות בלחיצה כאן

יש לתאם מועד לראיון אישי.

לראיון יש להגיע עם הרשימה דלהלן:

1. גיליון ציונים של מחצית ב' תשע"ז+מחצית א' תשע"ח

2. תמונת פספורט

3. המלצה כתובה

4. צילום תעודות זהות של ההורים

5. 60 ש"ח דמי הרשמה

6. איבחון אם קיים.