בכל יום שלישי לומדים תלמידי תורת עציון עם תלמידי חטיבה המעוניינים בתוספת בקודש.

התלמידים משוחררים מהשיעור בכתת האם ומתעלים בקודש