בקבוצות קטנות נכסים תלמידי הישיבה על כל מלסוליה מכתה ז' ועד כתה י"ב להיבחן אצל ראש הישיבה על הסוגיות הרבות הנלמדות בישיבה.

המבחן מעביר לתלמידים את המסר שבמתיקות התורה, ואת היותה העמוד המרכזי עליו נשענת הישיבה.