מרחבי הפנאי של הישיבה מעוצבים בקפידה על מנת להקנות לתלמידים תחושה ביתית ונעימה