התלמידים לומדים כל יום כפרק ונבחנים בסיומה של כל מסכת. תלמיד שעבר את ציון הסף מקבל סכום כסף הזהה לציונו במבחן