צוות הייעוץ והטיפול

צוות הייעוץ והטיפול של הישיבה מונה מספר רב של אנשי מקצוע מעולים הנותנים מענה פסיכולוגי ודידקטי לרווחת התלמידים.