בכל יום בהפסקת הצהריים מתקבצת חבורה איכותית של תלמידים הלומדת עם אחד מרבני הישיבה את הפרק היומי ברמב"ם