אחת לשבוע מתאספים תלמידי הישיבה לשמוע שיעור כללי מפי ראש הישיבה הרב ערן פרינס.

השיעור נועד לתת לתלמידים שאיפה קלה מאוויר פסגות ישיבתי ולהקנות אהבת תורה.

השיעור מתקיים בנפרד לחטיבת הביניים ולישיבה התיכונית.